Friday, October 7, 2011

Rehabilitation of the waterfront areas in the city

Rehabilitation of the waterfront areas in the city

Bratislava - Petržalka
The right sided waterfront of the Danube river in Bratislava, as the beginning of the middle flow inland delta,  was naturally exploited for recreational and time-out zone in the city. It was changed in 1970-ties, whith the huge new housing and residential development in Petržalka. Complex urban design project, which won the international competition for the locality, was realized only partly – in housing structures. Other proposed functions and structures, together with the missing complex  traffic solution were not completed. Thus the residential zone for 120 thousands new residents remained curtailed and not full valued, exploited mostly as the „sleeping“ zone, without adequate amenities, working opportunities, connections. The right sided central public space remained not completed. Later, the by-pas of the E75 highway from Prague and Brno to Vienna, Budapest or Žilina, was situated in Petržalka, just in the connection of residential zone on one side and recreational waterfront zone on the other side. The road with 8 stripes for vehicles was constructed on the ground and thus created an enormous physical barrier to the possible recreational and amenities area near the Danube river. The concept of design solutions, new ideas for the area and the rehabilitation of the waterfront zone with the maximum utilization of digital sources and 3D modelling,  is the topic for the Specialized CAD Studio Design at Faculty of Architecture Slovak University of Technology in Bratislava in the winter semester 2011.
 

Anotácia k zadaniu


Pravobrežné nábrežie Bratislavy, ako začiatok vnútrozemskej delty na strednom toku Dunaja sa prirodzene využívala na rekreačné a oddychové aktivity mesta. Zmena nastala v 70-tich rokoch minulého storočia, kedy sa preniesol rozvoj obytných zón Bratislavy do Petržalky. Komplexný urbanistický návrh, ktorý vyšiel z medzinárodnej súťaže však realizoval len jeho bytovú časť bez dobudovania ostatných funkcii, ktoré spolu s riešením dopravy mali zabezpečiť plnohodnotné – komplexné obytné –životné prostredie Petržalky s polyfunkčným celomestským pravobrežným centrom. Pravobrežné celomestské centrum tak ostalo ako nedoriešená časť , s mnohými urbanistickými problémami a zároveň s novými súčasnými nárokmi na toto územie ako výzva  pre  naplnenie jeho funkcie a obrazu v štruktúre mesta. Riešenie špecializovaného CAAD ateliéru má za cieľ v širších výťahoch naznačiť význam a súvislosti pravobrežného centra v štruktúre Bratislavy s hlavným dôrazom na  riešenie urbánnej  štruktúry vyjadrenej v 3D modeli s využitím súčasného digitálneho modelu Bratislavy.

No comments:

Post a Comment